Language of document :

Sag anlagt den 3. juli 2007 - Dubus og Leveque mod Kommissionen

(Sag F-66/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Charles Dubus (Kraainem, Belgien) og Jean Leveque (Wattignies La Victoire, Frankrig) (ved avocat E. Boigelot)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgernes påstande

Annullation af afgørelserne om ikke at opføre sagsøgerne på listen over forfremmede fra C*2 til C*3 for Charles Dubus' vedkommende og fra B*7 til B*8 for Jean Leveques vedkommende i "forfremmelsesåret 2006" og følgelig af afgørelserne om ikke at have forfremmet sagsøgerne, således som de blev offentliggjort i Meddelelser fra Administrationen nr. 55-2006 af 17. november 2006.

Kommissionen tilpligtes som erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk skade og for sagsøgernes forringede karrieremuligheder at betale et beløb på 25 000 EUR, idet der tages forbehold for en forhøjelse og/eller nedsættelse af beløbet under sagen.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgerne har har fremsat anbringender, der er meget lig dem, der er fremsat i sag F-58/07, hvorom der er offentliggjort en meddelelse i dette nummer af EU-Tidende.

____________