Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 3. jūlijā - Dubus un Leveque/Komisija

(lieta F-66/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Charles Dubus, Kraainem (Beļģija), un Jean Leveque, Wattignies La Victoire (Francija) (pārstāvis - E. Boigelot, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt lēmumus neiekļaut prasītāja uzvārdu to personu sarakstā, kas izvēlētas paaugstināšanai amatā no C*2 uz C*3 kategoriju attiecībā uz Dubus kungu un no B*7 uz B*8 kategoriju attiecībā uz Leveque kungu, 2006. gada amatā paaugstināšanas procedūras ietvaros un tātad arī lēmumus nepaaugstināt viņus amatā, kas publicēti 2006. gada 17. novembra Administratīvās informācijas lapā Nr. 55-2006;

piespriest atbildētājai izmaksāt kā atlīdzību par morālo kaitējumu un materiāliem zaudējumiem, kā arī par kaitējumu prasītāju karjerai summu EUR 25000 apmērā, neskarot iespēju to palielināt un/vai samazināt tiesvedības gaitā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāji izvirza pamatus, kas ir ļoti līdzīgi pamatiem, kas izvirzīti lietā F-58/07, paziņojums par kuru ir publicēts šajā pašā Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša numurā.

____________