Language of document :

Beroep ingesteld op 3 juli 2007 - Dubus en Leveque / Commissie

(Zaak F-66/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Charles Dubus (Kraainem, België) en Jean Leveque (Wattignies La Victoire, Frankrijk) (vertegenwoordiger: E. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietigverklaring van de besluiten om in het kader van de bevorderingsronde 2006 de naam van Dubus niet op te nemen op de lijst van ambtenaren die in aanmerking komen voor een bevordering van de rang C*2 naar de rang C*3 en de naam van Leveque niet op te nemen op de lijst van ambtenaren die in aanmerking komen voor een bevordering van de rang B*7 naar de rang B*8 alsmede, dientengevolge, van de besluiten om hen niet te bevorderen, zoals bekendgemaakt in Mededelingen van de administratie nr. 55-2006 van 17 november 2006;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een bedrag van 25 000 EUR wegens immateriële, materiële en loopbaanschade van verzoekers, onder voorbehoud van een vermeerdering en/of vermindering in de loop van het geding;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekers voeren middelen aan die in grote mate overeenstemmen met die welke zijn aangevoerd in zaak F-58/07, waarvan de kennisgeving in hetzelfde nummer van het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen is bekendgemaakt.

____________