Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 3 lipca 2007 r. - Dubus i Leveque przeciwko Komisji

(Sprawa F-66/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Charles Dubus (Kraainem, Belgia) i Jean Leveque (Wattignies La Victoire, Francja) (przedstawiciel: E. Boigelot, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji o niewpisaniu nazwiska skarżącego C. Dubusa na listę osób awansowanych z grupy zaszeregowania C*2 do grupy zaszeregowania C*3 i o niewpisaniu nazwiska skarżącego J. Leveque'a z grupy zaszeregowania B*7 do grupy zaszeregowania B*8 w ramach "Postępowania w sprawie awansu za 2006 r.", a w rezultacie decyzji o ich nieawansowaniu, opublikowanych w Informacjach administracyjnych nr 55-2006 z dnia 17 listopada 2006 r.;

obciążenie strony pozwanej zapłatą, tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia oraz naruszenia kariery zawodowej skarżących, kwoty 25 000 EUR, z zastrzeżeniem jej zwiększenia lub zmniejszenia w trakcie postępowania;

obciążenie strony skarżącej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący podnoszą zarzuty bardzo podobne do zarzutów podnoszonych w sprawie F-58/07, o której informacja została opublikowana w tym samym numerze Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

____________