Language of document :

Žaloba podaná 3. júla 2007 - Dubus a Leveque/Komisia

(vec F-66/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Charles Dubus (Kraainem, Belgicko) a Jean Leveque (Wattignies La Victoire, Francúzsko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutia o tom, že meno žalobcu nebude zahrnuté na zoznam osôb, ktoré majú byť povýšené v prípade pána Dubus z triedy C*2 na C*3 a v prípade pána Leveque z triedy B*7 na B*8, v rámci "povyšovania v roku 2006" a následne rozhodnutia o ich nepovýšení, tak ako boli uverejnené v Správnom oznámení č. 55-2006 zo 17. novembra 2006,

zaviazať žalovanú z dôvodu nemajetkovej a majetkovej ujmy a zásahu do služobného postupu žalobcov, na náhradu vo výške 25 000 eur, s výhradou zvýšenia a/alebo zníženia počas konania,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobcovia uvádzajú veľmi podobné dôvody ako boli dôvody vo veci F-58/07, o ktorej je uverejnené oznámenie v rovnakom čísle Úradného vestníka Európskej únie.

____________