Language of document :

Προσφυγή Πατσαρίκα κατά Cedefop που ασκήθηκε στις 26 Ιουνίου 2007

(υπόθεση F-63/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η ελληνική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα : Μαρία Πατσαρίκα (Εκπρόσωποι: Ν. Κορογιαννάκης και Ν. Κεραμίδας, δικηγόροι)

Καθού : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

Να ακυρώσει τη με ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου 2006 (σχ. Directorate/AMB/2006/380) απόφαση του Cedefop, για τον τερματισμό της ορισμένου χρόνου σύμβασης της προσφεύγουσας με το Cedefop, κατά τη λήξη της περιόδου δοκιμασίας της·

Να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής Προσφυγών του Cedefop (16 Μαρτίου 2007) δια της οποίας απορρίφθηκε η προσφυγή της προσφεύγουσας για ακύρωση της υπό 1. αποφάσεως περιέχουσα την αιτιολογία της Αρμόδιας για τους Διορισμούς Αρχής σχετικά με την καταγγελία της σύμβασης της προσφεύγουσας (δεν προσβάλλεται αυτοτελώς)·

Να καταδικάσει το Cedefop στην καταβολή χρηματικής αποζημίωσης ύψους ίσου με το σύνολο των μισθών, των επιδομάτων και των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων της προσφεύγουσας που αντιστοιχούν στην περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2006 έως 30 Σεπτεμβρίου 2007, μειωμένο κατά το ποσό της χορηγηθείσας αποζημίωσης απολύσεως·

Να καταδικάσει το Cedefop στην καταβολή χρηματικής αποζημίωσης στην προσφεύγουσα ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000,00) € λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη η προσφεύγουσα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Με την από 20 Σεπτεμβρίου 2006 απόφαση, το Cedefop απέλυσε την προσφεύγουσα με το πέρας της περιόδου δοκιμασίας της. Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται αρχικώς ότι παραβιάστηκε η νομολογία σχετικά με την περίοδο δοκιμασίας της καθώς δεν ολοκληρώθηκε υπό ομαλές συνθήκες. Επιπλέον, η απόφαση περί απολύσεώς της ελήφθη κατά κατάχρηση εξουσίας και υπέρβαση των ορίων της διακριτικής ευχέρειας ενώ στηρίχθηκε σε καταφανές σφάλμα εκτιμήσεως. Με την έκθεση αξιολογήσεως που συντάχθηκε πριν το πέρας της δοκιμαστικής περιόδου της προσφεύγουσας προτάθηκε η απόλυσή της, παρά την ικανοποιητική επαγγελματική της απόδοση και συμπεριφορά της στην υπηρεσία, λόγω "αμφιβολιών ως προς το ήθος της". Οι αμφιβολίες αυτές στηρίχθηκαν σε γεγονότα άσχετα με την επίμαχη περίοδο απασχόλησης της προσφεύγουσας καθώς και λόγω της κατάθεσής της ως μάρτυρα σε άλλη εκκρεμή ενώπιον του ΔΔΔ υπόθεση. Το περιεχόμενο δε της κατάθεσης της προσφεύγουσας στην εκκρεμή υπόθεση είναι τεκμηριωμένα αληθές. Επιπλέον, για τις αιτιάσεις ως προς τη δήθεν επαγγελματική ανεπάρκεια (που εντοπίζεται μόνο στις αξιολογικές κρίσεις του αναπληρωτή Διευθυντή του Κέντρου) δεν προσκομίστηκε κανένα στοιχείο. Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται επίσης ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματα ακρόασης και άμυνάς της καθώς και η αρχή της αντικειμενικότητας και της αναλογικότητας. Τα έγγραφα στα οποία στηρίζονται οι αιτιάσεις εναντίον της ουδέποτε της κοινοποιήθηκαν ενώ δεν προσεκλήθη ούτε στην εκδίκαση (ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών του Κέντρου) της προσφυγής

____________