Language of document :

2007. június 26-án benyújtott kereset - Maria Patsarika kontra Cedefop

(F-63/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Maria Patsarika (képviselő: N. Korogiannakis és N. Keramidas ügyvédek)

Alperes: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop)

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Cedefop 2006. szeptember 20-i, a felperesnek a Cedefoppal fennálló határozott idejű szerződését a felperes próbaidejének lejártával megszüntető határozatát (Directorate/AMB/2006/380. sz.);

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Cedefop Fellebbezési Bizottságának (2007. március 16-i) határozatát, amellyel e testület elutasította a felperesnek a fenti - a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes szerződése felmondásának érdemi indokolását (amelyet a felperes önállóan nem támadott meg) tartalmazó - határozat ellen benyújtott fellebbezését;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Cedefopot, hogy fizessen a felperesnek a 2006. október 1. és 2007. szeptember 30. közötti időszakra a felperesnek járó díjazásnak, támogatásoknak és nyugdíjjogosultságoknak a kifizetett elbocsátási támogatással csökkentett összegével egyenlő vagyoni kártérítést;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Cedefop-ot, hogy fizessen a felperesnek az őt ért nem vagyoni kár megtérítéseként húszezer (20 000) eurót.

Jogalapok és fontosabb érvek

2006. szeptember 20-i határozatával a Cedefop a felperest - próbaidejének leteltekor - elbocsátotta. A felperes először is arra hivatkozik, hogy - az egyébként nem szabályos körülmények közül letöltött - próbaideje tekintetében megsértették az ítélkezési gyakorlatban kikristályosodott elveket. Ezenfelül az elbocsátásáról szóló határozat meghozatalára hatáskörrel való visszaéléssel és a mérlegelési jogkör túllépésével került sor, és az nyilvánvaló mérlegelési hibán alapul. A felperes elbocsátására a próbaidejének letelte előtt róla készített értékelő jelentésben tettek javaslatot, kielégítő szakmai teljesítménye és a szolgálatban tanúsított magatartása ellenére, "vele kapcsolatos etikai kétségek" miatt. Ezeket a kétségeket a felperes foglalkoztatásának vitatott időszakát nem érintő tényekkel indokolták, valamint azzal, hogy tanúvallomást tett a Közszolgálati Törvényszék előtt folyamatban lévő másik ügyben. A felperesnek a folyamatban lévő ügyben tett vallomása valós tartalmúnak bizonyult. Ezenkívül a vélelmezett szakmai alkalmatlansági kifogásokat (amelyek kizárólag a központ igazgató-helyettesének értékítéleteiben szerepeltek) illetően semmiféle bizonyíték nem került előadásra. A felperes arra hivatkozik továbbá, hogy megsértették a kontradiktórius eljáráshoz és a védelemhez való jogát, valamint a pártatlanság és az arányosság elvét. A vele szemben felhozott kifogásokat alátámasztani hivatott iratokat vele nem közölték, és a felperest nem hallgatták meg a fellebbezés során (a Cedefop fellebbezési bizottsága előtt).

____________