Language of document : ECLI:EU:F:2007:187

KENDELSE AFSAGT AF PERSONALERETTENS PRÆSIDENT

6. november 2007

Sag F-67/07 AJ

Carlos Arauzo Burillo

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Retshjælp«

Angående: Ansøgning fra Carlos Arauzo Burillo om retshjælp i henhold til artikel 94 i Rettens procesreglement, som på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om retshjælp i medfør af artikel 3, stk. 4, i Rådets afgørelse 2004/752/EF af 2. november 2004 om oprettelse af en Ret for EU-personalesager (EUT L 333, s. 7) finder tilsvarende anvendelse på Personaleretten.

Udfald: Afslag på ansøgningen.

Sammendrag

Retspleje – begæring om gratis retshjælp – betingelser for ydelse

(Rettens procesreglement, art. 94, stk. 3; Rådets afgørelse 2004/752, art. 3, stk. 4)