Language of document : ECLI:EU:F:2007:187

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU PRESIDENDI MÄÄRUS

6. november 2007

Kohtuasi F-67/07 AJ

Carlos Arauzo Burillo

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Tasuta õigusabi

Ese:      Taotlus, milles C. Arauzo Burillo palub anda talle Esimese Astme Kohtu kodukorra, mida kohaldatakse vastavalt nõukogu 2. novembri 2004. aasta otsuse 2004/752/EÜ, millega asutatakse Euroopa Liidu avaliku teenistuse kohus (ELT L 33, lk 7), artikli 3 lõikele 4 tasuta õigusabi taotluse esitamise päeval Avaliku Teenistuse Kohtule mutatis mutandis, artikli 94 alusel tasuta õigusabi.

Otsus: Jätta tasuta õigusabi taotlus rahuldamata.

Kokkuvõte

Menetlus – Tasuta õigusabi taotlus – Saamise tingimused

(Esimese Astme Kohtu kodukord, artikli 94 lõige 3; nõukogu otsus 2004/752, artikli 3 lõige 4)