Language of document : ECLI:EU:F:2007:187

TARNAUTOJŲ TEISMO PIRMININKO NUTARTIS

2007 m. lapkričio 6 d.

Byla F‑67/07 AJ

Carlos Arauzo Burillo

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Teisinė pagalba“

Dalykas: C. Arauzo Burillo prašymas suteikti teisinę pagalbą pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento, kuris prašymo pateikimo dieną, remiantis 2004 m. lapkričio 2 d. Tarybos sprendimo 2004/752/EB, Euratomas, įsteigiančio Europos Sąjungos tarnautojų teismą (OL L 333, p. 7), 3 straipsnio 4 dalimi, mutatis mutandis taikomas Tarnautojų teismui, 94 straipsnį.

Sprendimas: Atmesti prašymą suteikti teisinę pagalbą.

Santrauka

Procesas – Nemokamos teisinės pagalbos prašymas – Taikymo sąlygos

(Pirmosios instancijosteismo procedūros reglamento 94 straipsnio 3 dalis; Tarybos sprendimo 2004/752 3 straipsnio 4 dalis)