Language of document : ECLI:EU:F:2007:187

SKLEP PREDSEDNIKA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 6. novembra 2007

Zadeva F-67/07 AJ

Carlos Arauzo Burillo

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Pravna pomoč“

Predmet: Prošnja C. Arauza Burilla za odobritev pravne pomoči na podlagi člena 94 Poslovnika Sodišča prve stopnje, ki se je na datum vložitve prošnje smiselno uporabljal za Sodišče za uslužbence na podlagi člena 3(4) Sklepa Sveta 2004/752/ES, Euratom z dne 2. novembra 2004 o ustanovitvi Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL L 333, str. 7).

Odločitev: Prošnja za pravno pomoč se zavrne.

Povzetek

Postopek – Prošnja za brezplačno pravno pomoč – Pogoji za odobritev

(Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 94(3); Sklep Sveta 2004/752, člen 3(4))