Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums - Dubus un Leveque/Komisija

(lieta F-66/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - 2006. gada paaugstināšana amatā - Spēja strādāt ar trešo valodu

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Charles Dubus, Kraainem (Beļģija) un Jean Leveque, Wattignies-la-Victoire (Francija) (pārstāvji - sākotnēji É. Boigelot, avocat, vēlāk - É. Boigelot un L. Defalque, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - C. Berardis-Kayser un G. Berscheid)

Persona, kas iestājusies lietā: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - I. Sulce un M. Simm)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumus nepaaugstināt prasītājus amatā, īstenojot 2006. gada paaugstināšanu amatā, iztrūkstot viņu spējai strādāt ar trešo valodu - Prasība atlīdzināt zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Kopienu Komisijas lēmumu neiekļaut Dubus uzvārdu to ierēdņu sarakstā, kas tiek paaugstināti amatā uz C*3 kategoriju, īstenojot 2006. gada paaugstināšanu amatā, un Eiropas Kopienu Komisijas lēmumu neiekļaut Leveque uzvārdu to ierēdņu sarakstā, kas tiek paaugstināti amatā uz B*8 kategoriju, īstenojot to pašu paaugstināšanu amatā;

pārējos prasībā iekļautos prasījumus noraidīt;

Eiropas Kopienu Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina prasītāju tiesāšanās izdevumus;

Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1 - OV C 199, 25.8.2007., 54. lpp.