Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 11 december 2008 - Dubus en Leveque / Commissie

(Zaak F-66/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bevorderingsronde 2006 - Vermogen om in een derde taal te werken)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Charles Dubus (Kraainem, België) en Jean Leveque (Wattignies-la-Victoire, Frankrijk) (vertegenwoordigers: É. Boigelot, advocaat, vervolgens É. Boigelot en L. Defalque, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en G. Berscheid, gemachtigden)

Interveniënt: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: I. Šulce en M. Simm, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit om verzoekers in het kader van de bevorderingsronde 2006 niet te bevorderen, omdat zij niet hebben aangetoond in een derde taal te kunnen werken - Vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen om de naam van Dubus niet op te nemen op de lijst van ambtenaren die in het kader van de bevorderingsronde 2006 zijn bevorderd tot de rang C*3 en het besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen om de naam van Leveque niet op te nemen op de lijst van ambtenaren die in het kader van diezelfde ronde zijn bevorderd tot de rang B*8, worden nietig verklaard.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen zal haar eigen kosten en de kosten van verzoekers dragen.

De Raad van de Europese Unie zal zijn eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 199 van 25.8.2007, blz. 54.