Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 11. decembra 2008 - Dubus a Leveque/Komisia

(vec F-66/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Povyšovanie za rok 2006 - Schopnosť pracovať v treťom jazyku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Charles Dubus (Kraainem, Belgicko) a Jean Leveque (Wattignies-la-Victoire, Francúzsko) (v zastúpení: É. Boigelot, advokát, neskôr É. Boigelot a L. Defalque, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník konania: Rada Európskej únie (v zastúpení: I. Sulce a M. Simm, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia nepovýšiť žalobcov v rámci povyšovania za rok 2006 vzhľadom na to, že nepreukázali schopnosť pracovať v treťom jazyku - Návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev nezapísať meno pána Dubusa na zoznam úradníkov povýšených do platovej triedy C*3 v rámci povyšovania za rok 2006 a rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev nezapísať meno pána Levequea na zoznam úradníkov povýšených do platovej triedy B*8 v rámci povyšovania za ten istý rok sa zrušujú.

2.    V zostávajúcej časti sa návrhy žalobcov zamietajú.

3.    Komisia Európskych spoločenstiev je povinná znášať svoje vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania žalobcov.

4.    Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 199, 25.8.2007, s. 54.