Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 3. marts 2009 - Patsarika mod Cedefop

(Sag F-63/07) 1

(Personalesag - kontraktansatte - omplacering - ret til forsvar - afskedigelse ved prøvetidens udløb - udeblivelsessag)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Maria Patsarika (Thessaloniki, Grækenland) (ved avocats N. Korogiannakis og N. Keramidas)

Sagsøgt: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (ved M. Fuchs, som befuldmægtiget, bistået af avocat P. Anestis)

Sagens genstand

Påstand dels om annullation af Cedefops afgørelse af 20. september 2006 om opsigelse af sagsøgerens tidsbestemte ansættelseskontrakt ved udløbet af hendes prøveperiode, dels om erstatning.

Konklusion

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) frifindes.

Maria Patsarika bærer tre fjerdedele af sine egne omkostninger.

Cedefop bærer sine egne omkostninger og betaler en fjerdedel af Maria Patsarikas omkostninger.

____________

1 - EUT C 283 af 24.11.2007, s. 43.