Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 3.3.2009 - Patsarika v. Cedefop

(Asia F-63/07)1

(Henkilöstö - Sopimussuhteinen toimihenkilö - Siirto - Puolustautumisoikeudet - Irtisanominen koeajan päätyttyä - Menettely vastaajan poissaollessa)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Maria Patsarika (Thessaloniki, Kreikka) (edustajat: asianajajat N. Korogiannakis ja N. Keramidas)

Vastaaja: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (asiamies: M. Fuchs, avustajanaan asianajaja P. Anestis)

Oikeudenkäynnin kohde

CEDEFOPin 20.9.2006 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla purettiin kantajan määräaikainen työsopimus kantajan koeajan päättyessä, ja vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Maria Patsarika vastaa kolmesta neljäsosasta omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan neljäsosa Maria Patsarikan oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 283, 24.11.2007, s. 43.