Language of document : ECLI:EU:F:2008:8

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2008. január 30.

F‑64/07. R. sz. ügy

S

kontra

Európai Parlament

„Közszolgálat – Az ideiglenes intézkedések meghozatalával kapcsolatos eljárás – Jogi aktus végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelem – Sürgősség – Hiány”

Tárgy: Az EK 242. cikk, EK 243. cikk, EA 157. cikk és EA 158. cikk alapján benyújtott kérelem, amelyben S az őt a tájékoztatási főigazgató tanácsosaként Brüsszelbe újrabeosztó 2006. július 27‑i parlamenti határozat végrehajtásának felfüggesztését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék első tanácsának elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja. A költségekről jelenleg nem határoz.

Összefoglaló

1.      Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A végrehajtás felfüggesztése – Ideiglenes intézkedések – Az elrendelés feltételei – Sürgősség – Súlyos és helyrehozhatatlan kár

(EK 242. cikk; EK 243. cikk; a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 102. cikk, 2. §)

2.      Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Elfogadhatósági feltételek – Keresetlevél – Alaki követelmények

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 102. cikk, 2. §)

1.      Valamely ideiglenes intézkedés iránti kérelem sürgős jellegét ahhoz viszonyítva kell megítélni, hogy ideiglenesen döntést kell‑e hozni annak elkerülése végett, hogy az ideiglenes intézkedést kérő fél súlyos és helyrehozhatatlan kárt szenvedjen. Ez utóbbi felet terheli annak bizonyítása, hogy az alapügy befejezését nem tudná kivárni, anélkül hogy ilyen jellegű kár érné. Bár kétségtelen, hogy az ilyen kár fennállásának bizonyításához nem szükséges előírni, hogy a kár felmerülését teljes bizonyossággal kell alátámasztani, hanem elegendő, ha a kár kellő valószínűséggel előre látható, ám a felperes köteles bizonyítani azokat a tényeket, amelyek megalapozzák a súlyos és helyrehozhatatlan kár előreláthatóságát.

(lásd a 30. és 31. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑111/99. R. sz., Samper kontra Parlament ügyben 1999. július 1‑jén hozott végzésének (EBHT‑KSZ 1999., I‑A‑111. o. és II‑609. o.) 38. pontja; T‑192/01. R. sz., Lior kontra Bizottság ügyben 2001. december 7‑én hozott végzésének (EBHT 2001., II‑3657. o.) 49. pontja, valamint T‑275/02. R. sz., D kontra EBB ügyben 2002. december 6‑án hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2002., I‑A‑259. o. és II‑1295. o.) 59. és 60. pontja.

2.      A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 102. cikkének 2. §‑a értelmében az ideiglenes intézkedések iránti kérelmeknek meg kell jelölniük többek között azokat a ténybeli és jogi alapokat, amelyek első látásra (fumus boni iuris) valószínűsítik a kért ideiglenes intézkedés szükségességét.

(lásd a 38. pontot)