Language of document : ECLI:EU:F:2008:8

TARNAUTOJŲ TEISMO PIRMININKO NUTARTIS

2008 m. sausio 30 d.

Byla F‑64/07 R

S

prieš

Europos Parlamentą

„Viešoji tarnyba – Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūra – Prašymas sustabdyti akto vykdymą – Skuba – Nebuvimas“

Dalykas: Prašymas, pateiktas pagal EB 242, EB 243, AE 157 ir AE 158 straipsnius, kuriuo S prašo sustabdyti 2006 m. liepos 27 d. Parlamento sprendimo perkelti jį į Briuselį, paskiriant Informacijos tarnybos generalinės direktorės patarėju, vykdymą.

Sprendimas: Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.

Santrauka

1.      Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Laikinosios apsaugos priemonės – Taikymo sąlygos – Skuba – Rimta ir nepataisoma žala

(EB 242 ir 243 straipsniai; Tarnautojų teismo procedūros reglamento 102 straipsnio 2 dalis)

2.      Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Priimtinumo sąlygos – Ieškinys – Formos reikalavimai

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 102 straipsnio 2 dalis)

1.      Prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones skuba turi būti vertinama atsižvelgiant į būtinybę priimti laikiną sprendimą, kad šalis, pateikusi prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, išvengtų rimtos ir nepataisomos žalos. Laikinųjų apsaugos priemonių prašanti šalis turi įrodyti, kad ji, nenorėdama patirti tokios žalos, negali laukti, kol bus priimtas sprendimas pagrindinėje byloje. Nors tiesa, jog nustatant tokios žalos buvimą nebūtina reikalauti, kad būtų visiškai neabejotina, jog žala neišvengiama, ir pakanka, kad jos atsiradimas būtų nuspėjamas su pakankamu tikimybės laipsniu, ieškovas privalo įrodyti faktus, kuriais grindžiamas rimtos ir nepataisomos žalos atsiradimas.

(žr. 30 ir 31 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1999 m. liepos 1 d. Nutarties Samper prieš Parlamentą, T‑111/99 R, Rink. VT p. I‑A‑111 ir II‑609, 38 punktas; 2001 m. gruodžio 7 d. Nutarties Lior prieš Komisiją, T‑192/01 R, Rink. p. II‑3657, 49 punktas; 2002 m. gruodžio 6 d. Nutarties D prieš EIB, T‑275/02 R, Rink. VT p. I‑A‑259 ir II‑1295, 59 ir 60 punktai.

2.      Pagal Tarnautojų teismo procedūros reglamento 102 straipsnio 2 dalį prašymuose taikyti laikinąsias apsaugos priemones, be kita ko, turi būti nurodomi faktiniai bei teisiniai pagrindai, iš pirmo žvilgsnio pagrindžiantys juose prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymą.

(žr. 38 punktą)