Language of document : ECLI:EU:F:2008:171

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a treia)

11 decembrie 2008

Cauza F‑66/07

Charles Dubus și Jean Leveque

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Promovare – Exercițiul de promovare 2006 – Capacitatea de a lucra într‑o a treia limbă”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnii Dubus și Leveque solicită Tribunalului anularea deciziei de a nu îl înscrie pe domnul Dubus pe lista persoanelor promovate la gradul C*3 în cadrul exercițiului de promovare 2006 și a deciziei de a nu îl înscrie pe domnul Leveque pe lista persoanelor promovate la gradul B*8 în cadrul exercițiului de promovare 2006, astfel cum au fost publicate în Informații administrative nr. 55-2006 din 17 noiembrie 2006, și obligarea Comisiei să îi despăgubească pentru prejudiciile produse prin aceste decizii

Decizia: Anulează decizia Comisiei Comunităților Europene de a nu înscrie numele domnului Dubus pe lista funcționarilor promovați la gradul C*3 în cadrul exercițiului de promovare 2006 și decizia Comisiei Comunităților Europene de a nu înscrie numele domnului Leveque pe lista funcționarilor promovați la gradul B*8 în cadrul aceluiași exercițiu. Respinge celelalte concluzii formulate în cadrul acțiunii. Obligă Comisia Comunităților Europene să suporte propriile cheltuieli de judecată și cheltuielile de judecată ale reclamanților. Consiliul Uniunii Europene, intervenient în susținerea concluziilor Comisiei, suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Promovare – Condiții – Demonstrarea capacității de a lucra într‑o a treia limbă

[Statutul funcționarilor, art. 45 alin. (2); anexa III, art. 7, și anexa XIII, art. 11]

2.      Funcționari – Acțiune – Competență de fond

[art. 233 CE; Statutul funcționarilor, art. 45 alin. (2) și art. 91 alin. (1)]

1.      Articolul 45 alineatul (2) din statut, în versiunea rezultată din Regulamentul nr. 723/2004 de modificare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți, care prevede obligația funcționarului de a demonstra, înainte de prima promovare, capacitatea de a lucra într‑o a treia limbă, nu este aplicabil decât de la intrarea în vigoare a dispozițiilor comune de punere în aplicare, adoptate de comun acord de instituții.

Astfel, întrucât, în orice caz, potrivit articolului 11 din anexa XIII la statut, legiuitorul a exclus aplicarea sa pentru promovările care intră în vigoare înainte de 1 mai 2006, articolul 45 alineatul (2) nu poate fi aplicat înainte de intrarea în vigoare a dispozițiilor comune de punere în aplicare respective în condițiile impuse de legiuitor, și anume garanția unei aplicări uniforme în diferitele instituții și legătura acestei noi obligații statutare cu posibilitatea funcționarilor de a accede la formare într‑o a treia limbă. Astfel, o instituție nu poate aplica acest articol din statut în modalități determinate de ea însăși.

(a se vedea punctele 29-33)

2.      Este adevărat că instanța comunitară de funcție publică poate exercita, în anumite ipoteze, în temeiul articolului 91 alineatul (1) din statut, o competență de fond, care îi permite să soluționeze complet litigiile de natură financiară cu care este sesizată, statuând asupra drepturilor și obligațiilor funcționarului. Cu toate acestea, întrucât reclamantul a obținut anularea unei decizii prin care i se refuză promovarea, întrucât condiția suplimentară necesară pentru a fi promovat, referitoare la cunoașterea unei a treia limbi, nu îi putea fi impusă în mod legal, nu poate obține în fața instanței despăgubirea pentru pretinsa întârziere de carieră care rezultă de aici, chiar dacă face dovada că are vechimea necesară și un număr de puncte mai mare decât numărul de puncte necesar pentru a fi promovat. Astfel, nu se poate exclude ca alte considerații să se poată opune promovării reclamantului cu efect retroactiv, de exemplu faptul că numărul funcționarilor promovabili și care au atins pragul de promovare depășea numărul de promovări posibile din punct de vedere bugetar. Prin urmare, măsurile de executare pe care administrația este obligată să le adopte, în temeiul articolului 233 CE, pentru a se conforma autorității de lucru judecat trebuie să repună reclamantul în drepturile sale, dacă este cazul prin reconstituirea carierei sale cu efect retroactiv.

(a se vedea punctele 46-49)

Trimitere la:

Curte: 18 decembrie 2007, Weißenfels/Parlamentul European, C‑135/06 P, Rep., p. I‑12041, punctele 64-68

Tribunalul de Primă Instanță: 15 martie 2007, Katalagarianakis/Comisia, T‑402/03, nepublicată încă în Repertoriu, punctele 105 și 106