Language of document :

Recurs introdus la 23 februarie 2021 de Universität Bremen împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a opta) din 16 decembrie 2020 în cauza T-660/19, Universität Bremen/Agenția Executivă pentru Cercetare

(Cauza C-110/21 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Universität Bremen (reprezentant: C. Schmid, profesor universitar)

Cealaltă parte din procedură: Agenția Executivă pentru Cercetare

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții :

anularea Ordonanței Tribunalului (Camera a opta) din 16 decembrie 2020 în cauza T-660/19 – Universität Bremen/ Agenția Executivă pentru Cercetare;

trimiterea cauzei la Tribunal, în măsura posibilului, la altă cameră, spre rejudecare;

constatarea faptului că reprezentarea Universität Bremen (Universitatea din Bremen, Germania) de către profesorul universitar Christoph Schmid în cauza T-660/19 este validă din perspectiva articolului 19 al șaptelea paragraf din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene;

în subsidiar, în cazul în care reprezentarea de către profesorul universitar menționat nu va fi considerată validă, constatarea faptului că Universität Bremen (Universitatea din Bremen, Germania) are dreptul să ceară continuarea procedurii în cauza T-660/19 în fața Tribunalului în starea în care se află în prezent printr-un avocat care îndeplinește cerințele articolului 19 al treilea și al patrulea paragraf din statut;

pronunțarea asupra cheltuielilor de judecată odată cu fondul, cu precizarea că, indiferent de decizia finală a Tribunalului, pârâta va suporta cheltuielile de judecată din procedura anterioară în fața Tribunalului și, în subsidiar, fiecare parte va suporta propriile cheltuieli de judecată efectuate în procedura anterioară; obligarea la restituirea de îndată a onorariilor de avocat pe care recurenta le-a plătit pârâtei pentru procedura în fața Tribunalului

Motivele și principalele argumente

Recurenta susține că prin ordonanța atacată a fost respinsă ca fiind vădit inadmisibilă, în temeiul articolului 126 din Regulamentul de procedură al Tribunalului, cererea sa prin care solicita anularea deciziei Ares(2019) 4590599 a Agenției Executive pentru Cercetare (REA) din 16 iulie 2019, din cauza imposibilității de a fi reprezentată în justiție de profesorul universitar Christoph Schmid. Potrivit recurentei, această ordonanță a Tribunalului este afectată de erori de drept. În primul rând, Tribunalul nu a recunoscut faptul că, potrivit legislației din țara lor de origine, profesorii universitari care au dreptul de a pleda sunt privilegiați potrivit textului și economiei articolului 19 al șaptelea paragraf din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene și nu trebuie să îndeplinească cerințele noțiunii independente de avocat prevăzute la articolul 19 al treilea și al patrulea paragraf din statut. În al doilea rând și în subsidiar, în temeiul dreptului fundamental la un proces echitabil potrivit articolului 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și articolului 6 alineatul (1) din CEDO, și în conformitate cu principiul proporționalității, Tribunalul ar fi trebuit în orice caz să facă trimitere la problema admisibilității; în subsidiar, o astfel de trimitere, ar fi trebuit, cel puțin, să figureze pe site-ul internet al Tribunalului, de exemplu în „Lista de verificare-cerere introductivă”.

____________