Language of document :

Odvolanie podané 22. februára 2021 – H.R. Participations SA proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) zo 16. decembra 2020 vo veci T-535/19, H.R. Participations/EUIPO – Hottinger Investment Management (JCE HOTTINGUER)

(vec C-109/21 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: H.R. Participations SA (v zastúpení: P. Wilhelm a J. Rossi, avocats)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Hottinger Investment Management Ltd

Uznesením z 2. júna 2021 Súdny dvor (komora príslušná prijímať odvolania) rozhodol, že odvolanie nemožno prijať a spoločnosť H.R. Participations SA znáša svoje vlastné trovy konania.

____________