Language of document :

Kanne 2.6.2009 - Dionisio Galao v. alueiden komitea

(Asia F-57/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Ana Maria Dionisio Galao (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A.Coolen, J.- N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: alueiden komitea

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vastaajan sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla vahvistettiin kantajan palvelukseen ottamisen edellytykset muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 b artiklan mukaisesti siltä osin kuin kyseisessä päätöksessä vahvistetaan sopimuksen voimassaoloajaksi kolme kuukautta sekä niiden kahden kantajan työsopimukseen, jolla kantaja otettiin palvelukseen väliaikaiseksi toimihenkilöksi, tehdyn lisäyksen kumoaminen, joilla muutettiin sopimuksen voimassaoloaikaa

Vaatimukset

On kumottava 19.12.2008 tehty alueiden komitean päätös sikäli kuin sillä vahvistetaan kantajan palvelukseen ottamisen edellytykset muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 b artiklan mukaisesti ja tarkemmin ottaen sikäli kuin sillä vahvistetaan sopimuksen voimassaoloajaksi kolme kuukautta

on kumottava 23.10.2008 tehty alueiden komitean päätös sikäli kuin sillä muutetaan lisäyksellä nro 9 työsopimukseen sitä työsopimusta, jolla kantaja otettiin palvelukseen väliaikaiseksi toimihenkilöksi, muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 8 artiklan b kohdan mukaisesti ja tarkemmin ottaen sikäli kuin sillä vahvistetaan sopimuksen uudeksi päättymisajankohdaksi 31.12.2008

on kumottava 22.9.2008 tehty alueiden komitean päätös sikäli kuin sillä muutetaan lisäyksellä nro 8 työsopimukseen sitä työsopimusta, jolla kantaja otettiin palvelukseen väliaikaiseksi toimihenkilöksi, muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 8 artiklan b kohdan mukaisesti ja tarkemmin ottaen sikäli kuin sillä pidennetään sopimuksen voimassaoloa eli sikäli kuin päättymisajankohdaksi vahvistetaan 30.9.2008 sijaan 31.12.2008

alueiden komitea on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________