Language of document :

Beroep ingesteld op 2 juni 2009 - Dionisio Galao / Comité van de regio's

(Zaak F-57/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Ana Maria Dionisio Galao (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Comité van de regio's

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij houdende vaststelling van de voorwaarden voor verzoeksters aanstelling als arbeidscontractant in de zin van artikel 3 ter van de RAP, voor zover daarbij de duur van de overeenkomst wordt beperkt tot 3 maanden, alsmede nietigverklaring van twee aanhangsels bij verzoeksters aanstellingsovereenkomst als tijdelijk functionaris waarbij de datum van beëindiging van die overeenkomst is gewijzigd

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het Comité van de regio's van 19 december 2008, voor zover daarbij de voorwaarden voor verzoeksters aanstelling als arbeidscontractant in de zin van artikel 3 ter van de RAP zijn vastgesteld, en meer in het bijzonder voor zover daarbij de duur van de overeenkomst wordt beperkt tot drie maanden;

nietigverklaring van het besluit van het Comité van de regio's van 23 oktober 2008 voor zover daarbij door middel van aanhangsel 9 bij de overeenkomst de voorwaarden voor verzoeksters aanstelling als tijdelijk functionaris in de zin van artikel 8, sub b, van de RAP worden gewijzigd en, meer bepaald, voor zover daarbij de datum van afloop ervan wordt verschoven naar 31 december 2008;

nietigverklaring van het besluit van het Comité van de regio's van 22 september 2009, voor zover daarbij door middel van aanhangsel 8 bij de overeenkomst de voorwaarden voor verzoeksters aanstelling als tijdelijk functionaris in de zin van artikel 8, sub b, van de RAP worden gewijzigd en, meer bepaald, voor zover daarbij de datum van afloop van de overeenkomst wordt uitgesteld en wordt verschoven van 30 september naar 31 december 2008;

verwijzing van het Comité van de regio's in de kosten.

____________