Language of document :

Žaloba podaná 20. mája 2009 - Lebedef/Komisia

(vec F-54/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušiť viaceré rozhodnutia pokiaľ ide o odrátanie 39 dní z nároku na dovolenku žalobcu pre rok 2008

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 12. februára 2008, 1. apríla 2008, 10. apríla 2008, 20. mája 2008 a 14. júla 2008 pokiaľ ide o odrátanie 39 dní z nároku na dovolenku žalobcu pre rok 2008,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________