Language of document :

Acțiune introdusă la 13 iunie 2009 - De Nicola/BEI

(Cauza F-59/09)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (reprezentant: L. Isola, avocat)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiții

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, anularea deciziei Comisiei de apel adoptată la 14 noiembrie 2008 sau corectarea acesteia în partea în care atribuie reclamantului și nu avocatului acestuia recuzarea celor trei membri ai Comisiei de apel. Pe de altă parte, anularea promovărilor decise la 29 aprilie 2008 fără a ține seama de situația reclamantului, precum și a tuturor actelor conexe acestora. În sfârșit, stabilirea faptului că reclamantul este victimă a hărțuirii morale, precum și obligarea pârâtei la încetarea actelor de hărțuire.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Comisiei de apel și în orice caz corectarea acesteia în partea în care atribuie domnului De Nicola (în locul avocatului acestuia) recuzarea celor trei membri ai Comisiei de apel și în partea în care consideră că motivul de recuzare este "o simplă contestare a deciziei din 14 decembrie 2007", iar nu consecința recunoașterilor și a renunțărilor pe care cei trei membri le atribuiseră în mod incorect domnului De Nicola;

anularea promovărilor din 29 aprilie 2008 întrucât au fost decise fără a ține seama de situația reclamantului, precum și a tuturor actelor conexe, consecutive și prealabile acestora, printre care evaluarea pentru anul 2007, dacă este cazul, după declararea nelegalității limitelor impuse de instrucțiunile transmise de Direcția Resurse Umane;

constatarea actelor de hărțuire morală săvârșite împotriva reclamantului și, în consecință

obligarea BEI la încetarea actelor de hărțuire morală și la repararea prejudiciului fizic, moral și patrimonial cauzat reclamantului, pe lângă plata cheltuielilor de judecată, a dobânzilor și a reevaluării monetare pentru sumele acordate.

____________