Language of document : ECLI:EU:F:2009:166

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(első tanács)

2009. november 30.

F‑54/09. sz. ügy

Giorgio Lebedef

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Éves rendes szabadság – Szakszervezeti képviselet ellátása céljából részmunkaidős munkavégzésre történő kirendelés – Jogosulatlan távollét – Az éves rendes szabadságból történő levonás – A személyzeti szabályzat 60. cikke – Nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben G. Lebedef a 2008. február 15‑i, április 1‑jei, április 10‑i, május 20‑i és július 14‑i határozatok megsemmisítését kéri, amelyek a 2008. évi szabadságából összesen 39 nap levonással jártak.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülözőt elutasítja. A felperes köteles viselni az összes költséget.

Összefoglaló

1.      Eljárás – Indokolt végzéssel hozott határozat – Feltételek

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 76. cikk)

2.      Tisztviselők – Képviselet – A személyi állomány képviselőinek védelme

(Személyzeti szabályzat, II. melléklet, (1) bekezdés, hatodik albekezdés)

1.      A közösségi bíróság jogosult mérlegelni az egyes ügyek körülményei alapján, hogy a gondos igazságszolgáltatás indokolja‑e a kereset a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 76. cikkének alkalmazásával anélkül történő érdemi elutasítását, hogy határozna az alperes által előterjesztett elfogadhatatlansági kifogásról. Ez a helyzet akkor, ha a Törvényszék által valamely korábbi ítéletben alkalmazott megoldás mutatis mutandis, servatis servandis alkalmazható a jelen ügyre.

(lásd a 45. és 46. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑32/08. sz., Klein kontra Bizottság ügyben 2009. január 20‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2009., I‑A‑1‑0000. o. és II‑A‑1‑0000. o.) 20. pontja, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat; F‑39/08. sz., Lebedef kontra Bizottság ügyben 2009. július 7‑én hozott ítélete (EBHT‑KSZ 2009., I‑A‑1‑0000. o. és II‑A‑1‑0000. o.).

2.      A Bizottság, valamint a szakszervezetek és szakmai szervezetek közötti kapcsolatokat szabályozó keretmegállapodás 10. cikkének és a személyzeti szabályzat II. melléklete 1. cikke hatodik bekezdésének lényegében ugyanaz a tartalma és célja, vagyis a személyi állomány képviselőinek védelme, e rendelkezések csupán a személyi hatályukat tekintve különböznek. A személyzeti szabályzat II. melléklete 1. cikkének hatodik bekezdése ugyanis a személyzeti szabályzaton alapuló képviseletet biztosító személyekre, vagyis a személyzeti bizottság tagjaira és a személyzeti szabályzat alapján létrehozott valamely szervben a személyzeti bizottság által delegált tisztviselőkre, a keretmegállapodás 10. cikke pedig a szakszervezet által delegált vagy megbízott személyekre vonatkozik.

(lásd a 49. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék a fent hivatkozott Lebedef kontra Bizottság ügyben hozott ítélete.