Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (Läti) 13. aprillil 2015 – kriminaalasi Aleksandrs Ranks’i ja Jurijs Vasiļevičs’i süüdistuses

(kohtuasi C-166/15)

Kohtumenetluse keel: läti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija

Põhikohtuasja pooled

Süüdistatavad: Aleksandrs Ranks ja Jurijs Vasiļevičs

Teised menetlusosalised: Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokoratūra ja Microsoft Corporation

Eelotsuse küsimused

1.    Kas isik, kes on omandanud „kasutatud” loaga kaitstud arvutiprogrammi disketil, mis ei ole originaaldiskett, mis toimib ja mida ükski teine kasutaja ei kasuta, võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/241 artikli 5 lõike 1 ja artikli 4 lõike 2 alusel tugineda selle arvutiprogrammi eksemplari (koopia) levitamise õiguse lõppemisele, mille esimene ostja omandas õiguste omajalt originaaldisketi näol, mille seisund aga halvenes, kui esimene ostja on oma eksemplari (koopia) hävitanud või ei kasuta seda enam?

2.    Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas isikul, kes võib tugineda arvutiprogrammi eksemplari (koopia) levitamise õiguse lõppemisele, on õigus müüa see arvutiprogramm kolmandale isikule edasi disketil, mis ei ole originaaldiskett, direktiivi 2009/24 artikli 4 lõike 2 ja artikli 5 lõike 2 tähenduses?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/24/EÜ arvutiprogrammide õiguskaitse kohta (ELT L 111, lk 16).