Language of document :

2015 m. balandžio 13 d. Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Aleksandrs Ranks ir Jurijs Vasiļevičs

(Byla C-166/15)

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija

Šalys pagrindinėje byloje

Kaltinamieji: Aleksandrs Ranks, Jurijs Vasiļevičs

Kitos bylos šalys: Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra, Microsoft Corporation

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar asmuo, kuris įsigijo „naudotą“ kompiuterių programą su licencija, esančią neoriginaliame, veikiančiame ir jokio kito naudotojo nenaudojamame diske, gali remtis teisės platinti šios kompiuterių programos egzempliorių (kopiją) išnaudojimu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/241 5 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnio 2 dalį, jeigu šios programos pirmasis pirkėjas ją įsigijo iš teisių turėtojo kartu su originaliu disku, tačiau diskas sugedo, ir jeigu pirmasis įgijėjas ištrynė jo egzempliorių (kopiją) arba jo (jos) jau nebenaudoja?

2.    Jei atsakymas į pirmąjį klausimą yra teigiamas, ar, asmuo, kuris gali remtis teisės platinti kompiuterių programos egzempliorių (kopiją) išnaudojimu, turi teisę perparduoti šią kompiuterių programą neoriginaliame diske trečiajam asmeniui, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2009/24 4 straipsnio 2 dalį ir 5 straipsnio 2 dalį?

____________

1 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/24/EB dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos (OL L 111, p. 16).