Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 13. aprīlī iesniedza Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (Latvija) - kriminālprocesskrimināllietā pret– Aleksandrus Rankus un, Jurijus Vasiļevičus

(lieta C-166/15)

Tiesvedības valoda – latviešu

Iesniedzējtiesa

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija

Lietas dalībnieki pamata procesā

PrasītājiApsūdzētie: Aleksandrs Ranks, Jurijs Vasiļevičs

Pārējie lietas dalībnieki: Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokoratūra, Microsoft Corporation

Prejudiciālie jautājumi

Vai persona, kura ir iegādājusies “lietotu” programmatūru uz ne oriģināla diska ar licenci, kura darbojas un to nelieto neviens cits lietotājs, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2009/241 5.panta pirmajai daļai un 4.panta otrajai daļai, var atsaukties uz tiesību izplatīt to datorprogrammas eksemplāru (kopiju) izsmelšanu, ko pirmais ieguvējs ir iegādājies no tiesību īpašnieka ar oriģinālu disku, bet disks gājis bojā un, ja pirmais ieguvējs savu programmas eksemplāru (kopiju) ir izdzēsis vai to vairs nelieto?

    Ja uz pirmo jautājumu atbilde ir apstiprinoša, tad, vai persona, kura var atsaukties uz tiesību izplatīt datorprogrammas eksemplāru (kopiju) izsmelšanu, ir tiesīga šo programmnodrošinājumu ar neoriģinālu disku pārdot tālāk trešajai personai Direktīvas 2009/24 4.panta otrās daļas un 5.panta otrās daļas izpratnē?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīlī Direktīva 2009/24/EK par datorprogrammu tiesisko aizsardzību (OV L 111, 5.5.2009., 16. lpp.)