Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (Letonia) la 13 aprilie 2015 – Procedură penală împotriva Aleksandrus Rankus și Jurijus Vasiļevičus

(Cauza C-166/15)

Limba de procedură: letona

Instanța de trimitere

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija

Părțile din procedura principală

Inculpați:Aleksandrs Ranks și Jurijs Vasiļevičs

Alte părți în cauză: Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokoratūra, Microsoft Corporation

Întrebările preliminare

O persoană care a achiziționat un program pentru calculator cu licență „second hand”, inscripționat pe un disc care nu este original, care funcționează și care nu este folosit de niciun alt utilizator, poate, în temeiul articolului 5 alineatul (1) și al articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2009/241 a Parlamentului European și a Consiliului, să invoce epuizarea dreptului de a distribui un exemplar (copie) al respectivului program, pe care primul dobânditor l-a achiziționat de la titularul drepturilor prin intermediul discului original, în condițiile în care discul s-a deteriorat, iar primul dobânditor a șters exemplarul său (copia) și nu îl mai folosește?

În cazul în care răspunsul la prima întrebare este afirmativ, o persoană care poate invoca epuizarea dreptului de a distribui un exemplar (copie) al programului pentru calculator are dreptul să revândă respectivul program unui terț pe un disc care nu este cel original, în sensul articolului 4 alineatul (2) și al articolului 5 alineatul (2) din Directiva 2009/24?

____________

1 Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind protecția juridică a programelor pentru calculator (JO L 111, p. 16).