Language of document : ECLI:EU:C:2016:762

Predmet C‑166/15

Kazneni postupak

protiv

Aleksandrsa Ranksa
i

Jurijsa Vasiļevičsa

(zahtjev za prethodnu odluku
koji je uputio Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Intelektualno vlasništvo – Autorsko pravo i srodna prava – Direktiva 91/250/EEZ – Članak 4. točke (a) i (c) – Članak 5. stavci 1. i 2. – Direktiva 2009/24/EZ – Članak 4. stavci 1. i 2. – Članak 5. stavci 1. i 2. – Pravna zaštita računalnih programa – Preprodaja rabljenih primjeraka računalnih programa pod licencijom na fizičkim nosačima koji nisu originalni – Iscrpljenje prava distribucije – Isključivo pravo reproduciranja”

Sažetak – Presuda Suda (treće vijeće) od 12. listopada 2016.

1.        Prethodna pitanja – Nadležnost nacionalnog suda – Ocjena nužnosti i relevantnosti postavljenih pitanja

(čl. 267. UFEU‑a)

2.        Prethodna pitanja – Dopuštenost – Granice – Pitanja koja očito nisu relevantna i hipotetska pitanja postavljena u kontekstu koji isključuje koristan odgovor

(čl. 267. UFEU‑a)

3.        Usklađivanje zakonodavstava – Autorsko pravo i srodna prava – Direktiva 91/250 – Pravna zaštita računalnih programa – Radnje podvrgnute ograničenjima – Isključivo pravo distribucije – Iscrpljenje prava distribucije primjerka računalnog programa – Pretpostavke – Prodaja primjerka u Uniji koju obavlja nositelj prava – Široko tumačenje – Preprodaja rabljenog primjerka računalnog programa pod licencijom – Uključenost

(Direktiva Vijeća 91/250, čl. 4. t. (a) i (c))

4.        Usklađivanje zakonodavstava – Autorsko pravo i srodna prava – Direktiva 91/250 – Pravna zaštita računalnih programa – Radnje podvrgnute ograničenjima – Isključivo pravo reprodukcije – Iznimke – Izrada sigurnosnog primjerka računalnog programa – Pretpostavke – Usko tumačenje – Preprodaja rabljenog sigurnosnog primjerka računalnog programa pod licencijom – Isključenost u nedostatku dozvole nositelja prava

(Direktiva Vijeća 91/250, čl. 4. t. (a), čl. 5. st. 2. i čl. 9. st. 1.)

5.        Usklađivanje zakonodavstava – Autorsko pravo i srodna prava – Direktiva 91/250 – Pravna zaštita računalnih programa – Posebne mjere zaštite – Posjedovanje u komercijalne svrhe i stavljanje u promet nezakonitih primjeraka računalnih programa

(Direktiva Vijeća 91/250, čl. 7. st. 1. t. (a) i (b))

6.        Usklađivanje zakonodavstava – Autorsko pravo i srodna prava – Direktiva 91/250 – Pravna zaštita računalnih programa – Radnje podvrgnute ograničenjima – Isključivo pravo reprodukcije – Iznimke – Reprodukcija potrebna radi uporabe računalnog programa na način sukladan s njegovom namjenom – Preuzimanje primjerka računalnog programa sa stranice nositelja prava – Uključenost

(Direktiva Vijeća 91/250, čl. 5. st. 1.)

7.        Usklađivanje zakonodavstava – Autorsko pravo i srodna prava – Direktiva 91/250 – Pravna zaštita računalnih programa – Radnje podvrgnute ograničenjima – Doseg – Preprodaja rabljenih primjeraka računalnog programa pod licencijom – Dopuštenost – Pretpostavke – Uništenje svih drugih primjeraka u njegovu posjedu – Mogućnost za izvornog stjecatelja da sljedećem stjecatelju da svoj sigurnosni primjerak tog programa – Granice – Potreba odobrenja nositelja prava – Mogućnost za sljedećeg stjecatelja da preuzme primjerak računalnog programa na stranici nositelja prava – Reprodukcija potrebna radi uporabe računalnog programa na način sukladan s njegovom namjenom

(Direktiva Vijeća 91/250, čl. 4. t. (a) i (c) i čl. 5. st. 1. i 2.)

1.      Vidjeti tekst odluke.

(t. 21.)

2.      Vidjeti tekst odluke.

(t. 22.)

3.      Vidjeti tekst odluke.

(t. 26.‑36.)

4.      Vidjeti tekst odluke.

(t. 37.‑44.)

5.      Vidjeti tekst odluke.

(t. 46.)

6.      Vidjeti tekst odluke.

(t. 48.‑50.)

7.      Članak 4. točke (a) i (c) i članak 5. stavke 1. i 2. Direktive 91/250 o pravnoj zaštiti računalnih programa treba tumačiti na način da iako izvorni stjecatelj primjerka računalnog programa koji prati licencija za neograničeno korištenje ima pravo preprodati taj rabljeni primjerak i njegovu licenciju sljedećem stjecatelju, on ipak ne može, kad je originalni fizički nosač primjerka koji mu je izvorno isporučen oštećen, uništen ili izgubljen, dati tom sljedećem stjecatelju svoj sigurnosni primjerak tog programa bez odobrenja nositelja prava.

Naime, zakoniti stjecatelj primjerka računalnog programa, koji posjeduje licenciju za neograničeno korištenje tim programom, ali koji više ne posjeduje originalan fizički nosač na kojem je taj primjerak njemu izvorno isporučen jer ga je uništio, oštetio ili izgubio ne može, samo zbog te činjenice, biti lišen svake mogućnosti preprodaje rabljenog primjerka trećoj osobi jer bi se iscrpljenje prava distribucije predviđeno člankom 4. točkom (c) Direktive 91/250 lišilo korisnog učinka.

Prema tome, zakoniti stjecatelj licencije za neograničeno korištenje primjerkom rabljenog računalnog programa mora moći skinuti taj program s internetske stranice nositelja autorskog prava, pri čemu to preuzimanje predstavlja potrebno reproduciranje računalnog programa radi njegova korištenja u skladu s njegovom namjeravanom svrhom.

Međutim, izvorni stjecatelj primjerka računalnog programa, za koji je pravo distribucije nositelja autorskog prava iscrpljeno u skladu s člankom 4. točkom (c) Direktive 91/250, koji preproda njegov rabljeni primjerak, mora, kako bi izbjegao povredu isključivog prava tog nositelja na reproduciranje njegova računalnog programa predviđenog člankom 4. točkom (a) te direktive, učiniti neupotrebljivim svaki primjerak u svojem posjedu u trenutku njegove preprodaje.

(t. 53.‑55., 57. i izreka)