Language of document : ECLI:EU:C:2016:762

C‑166/15. sz. ügy

Aleksandrs Ranks
és

Jurijs Vasiļevičs

ellen folytatott büntetőeljárás

(a Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija [Lettország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal – Szellemi tulajdon – Szerzői jog és szomszédos jogok – 91/250/EGK irányelv – A 4. cikk a) és c) pontja – Az 5. cikk (1) és (2) bekezdése – 2009/24/EK irányelv – A 4. cikk (1) és (2) bekezdése – Az 5. cikk (1) és (2) bekezdése – A számítógépi programok jogi védelme – Engedéllyel rendelkező számítógépi programok »használt« másolatainak nem eredeti fizikai adathordozókon történő értékesítése – A terjesztési jog kimerülése – Kizárólagos többszörözési jog”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (harmadik tanács), 2016. október 12.

1.        Előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések – A nemzeti bíróság hatásköre – A feltett kérdések szükségességének és relevanciájának mérlegelése

(EUMSZ 267. cikk)

2.        Előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések – Elfogadhatóság – Korlátok – Nyilvánvalóan nem releváns kérdések, valamint hasznos választ kizáró szövegösszefüggésben feltett, hipotetikus kérdések

(EUMSZ 267. cikk)

3.        Jogszabályok közelítése – Szerzői jog és szomszédos jogok – 91/250 irányelv – A számítógépi programok jogi védelme – Engedélyhez kötött cselekmények – Kizárólagos terjesztési jog – A számítógépi program példányának terjesztéséhez való jog kimerülése – Feltételek – A példány unión belüli eladása a jogosult által – Tág értelmezés – Felhasználási engedély tárgyát képező számítógépi program példányának viszonteladása – Bennfoglaltság

(91/250 tanácsi rendelet, 4. cikk, a) és c) pont)

4.        Jogszabályok közelítése – Szerzői jog és szomszédos jogok – 91/250 irányelv – A számítógépi programok jogi védelme – Engedélyhez kötött cselekmények – Kizárólagos többszörözési jog – Kivételek – Számítógépi program biztonsági másolatának készítése – Feltételek – Szigorú értelmezés – Felhasználási engedély tárgyát képező számítógépi program biztonsági másolatának viszonteladása – Kizártság a jogosult engedélye hiányában

(91/250 tanácsi irányelv, 4. cikk, a) pont, 5. cikk, (2) bekezdés és 9. cikk, (1) bekezdés)

5.        Jogszabályok közelítése – Szerzői jog és szomszédos jogok – 91/250 irányelv – A számítógépi programok jogi védelme – A védelemre vonatkozó különös intézkedések – Számítógépi programok jogsértő példányainak kereskedelmi céllal való birtoklása és forgalomba hozatala

(91/250 tanácsi irányelv, 7. cikk, (1) bekezdés, a) és b) pont)

6.        Jogszabályok közelítése – Szerzői jog és szomszédos jogok – 91/250 irányelv – A számítógépi programok jogi védelme – Engedélyhez kötött cselekmények – Kizárólagos többszörözési jog – Kivételek – A számítógépi program rendeltetésszerű használatához szükséges többszörözés – A számítógépi program példányának a jogosult internetes oldaláról való letöltése – Bennfoglaltság

(91/250 tanácsi irányelv, 5. cikk, (1) bekezdés)

7.        Jogszabályok közelítése – Szerzői jog és szomszédos jogok – 91/250 irányelv – A számítógépi programok jogi védelme – Engedélyhez kötött cselekmények – Terjedelem – Felhasználási engedély tárgyát képező számítógépi program példányának viszonteladása – Megengedhetőség – Feltételek – Minden egyéb birtokában lévő példány megsemmisítése – Az eredeti megszerző lehetősége arra, hogy a későbbi vásárlónak átadja e programról készített biztonsági másolatát – Korlátok – A jogosult engedélyének szükségessége – A későbbi vásárló lehetősége arra, hogy a számítógépi program példányát a jogosult internetes oldaláról töltse le – A számítógépi program rendeltetésszerű használatához szükséges többszörözés

(91/250 tanácsi irányelv, 4. cikk, a) és c) pont, 5. cikk, (1) és (2) bekezdés)

1.      Lásd a határozat szövegét.

(vö. 21. pont)

2.      Lásd a határozat szövegét.

(vö. 22. pont)

3.      Lásd a határozat szövegét.

(vö. 26–36. pont)

4.      Lásd a határozat szövegét.

(vö. 37–44. pont)

5.      Lásd a határozat szövegét.

(vö. 46. pont)

6.      Lásd a határozat szövegét.

(vö. 48–50. pont)

7.      A számítógépi programok jogi védelméről szóló 91/250 irányelv 4. cikkének a) és c) pontját, valamint 5. cikkének (1) és (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy bár a számítógépi program korlátlan használati engedéllyel ellátott példányának eredeti megszerzője jogosult e példányt és engedélyét egy későbbi vásárlónak eladni, az említett program biztonsági másolatát a jogosult engedélye nélkül e későbbi vásárlónak nem adhatja át, ha a példánynak a részére először átadott eredeti fizikai adathordozója megsérült, megsemmisült vagy elveszett.

Ugyanis a számítógépi program példányát jogszerűen megszerző személy, aki e program tekintetében korlátlan felhasználói licenccel rendelkezik, azonban nem rendelkezik már az eredeti fizikai adathordozóval, amelyen a példányát eredetileg megszerezte, mivel azt megsemmisítette, megrongálta vagy elvesztette, csupán e tényből fakadóan nem fosztható meg annak lehetőségétől, hogy az említett példányt használtan harmadik személy számára újra eladja, mivel különben a terjesztési jognak a 91/250 irányelv 4. cikkének c) pontjában meghatározott kimerülése nem érvényesülne hatékonyan.

Következésképpen a számítógépi program használt példányának korlátlan felhasználói licencét jogszerűen megszerző személynek lehetőséggel kell rendelkeznie arra, hogy e programot a szerzői jog jogosultjának internetes oldaláról letöltse, mivel az említett letöltés a számítógépi programnak a rendeltetésszerű használatához szükséges többszörözésnek minősül.

Mindazonáltal a számítógépi program példánya eredeti megszerzőjének, akinek esetében a szerzői jog jogosultjának terjesztési joga kimerült a 91/250 irányelv 4. cikkének c) pontja értelmében, és aki e példányt használtan újra értékesíti, a jogosultnak a számítógépi programja többszörözésére vonatkozó – ezen irányelv 4. cikkének a) pontja szerinti – kizárólagos joga megsértésének elkerülése érdekében a program példányának viszonteladása időpontjában köteles a program valamennyi rendelkezésére álló példányát használhatatlanná tenni.

(vö. 53–55., 57. pont és rendelkező rész)