Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) la 20 ianuarie 2021 – Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium

(Cauza C-34/21)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Părțile din procedura principală

Reclamant: Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium

Pârât: Der Minister des Hessischen Kultusministeriums

Întrebările preliminare

Articolul 88 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/6791 trebuie să fie interpretat în sensul că, pentru a fi o normă mai detaliată care urmărește să asigure protecția drepturilor și a libertăților cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților în contextul ocupării unui loc de muncă, în sensul articolului 88 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679, o normă de drept trebuie să îndeplinească cerințe impuse de dispoziții precum cele prevăzute la articolul 88 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/679?

O normă națională poate rămâne totuși aplicabilă în cazul în care, în mod vădit, aceasta nu îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 88 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/679?

____________

1     Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO 2016, L 119, p. 1).