Language of document :

Tužba podnesena 22. kolovoza 2014. – DEI protiv Komisije

(Predmet T-639/14)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (DEI) (Atena, Grčka) (zastupnici: E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, A. Oikonomou, K. Sinodinos i E. Salaka, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluke Komisije sadržane u njezinu dopisu tužitelju od 12. lipnja 2014. i koje se odnose na dvije pritužbe koje je tužitelj podnio tuženiku u vezi s nezakonitim državnim potporama koje, prvotno, proizlaze iz provedbe Odluke br. 346/2012 grčkog regulatornog tijela u energetskom sektoru i, zatim, odluke posebnog arbitražnog vijeća u okviru stalne arbitraže gore navedenog regulatornog tijela u energetskom sektoru, i kojima je tužitelju naloženo da isporuči električnu energiju društvu „Aluminium SA” po cijeni nižoj od troškova proizvodnje i, osobito, izričitu odluku Komisije da neće provoditi daljnju istragu u vezi s drugom gore navedenom pritužbom tužitelja s obrazloženjem da nisu pruženi dokazi o bilo kakvoj povredi propisa o državnim potporama, i izričitu odluku Komisije da neće provoditi daljnju istragu u vezi s prvom od gore navedenih pritužbi, i

naloži tuženiku snošenje tužiteljevih troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe četiri tužbena razloga.

Prvi tužbeni razlog koji se temelji na bitnoj povredi postupka jer tuženik nije poštovao pravila postupka predviđena za donošenje pobijanog akta.

Drugi tužbeni razlog koji se temelji na očitoj pogrešci u ocjeni pravnih i činjeničnih okolnosti prilikom tumačenja i primjene članaka 107. i 108. UFEU-a, u vezi sa zaključkom tuženika prema kojemu se odgovornost za spornu mjeru ne može pripisati državi.Treći tužbeni razlog koji se temelji na očitoj pogrešci u ocjeni pravnih i činjeničnih okolnosti prilikom tumačenja i primjene članaka 107. i 108. UFEU-a, u vezi sa zaključkom tuženika prema kojem se spornom mjerom društvu „Aluminium SA” ne dodjeljuje nedopuštena prednost. Četvrti tužbeni razlog koji se temelji na povredi obveze dostatnog obrazlaganja i ispitivanja svih relevantnih činjeničnih i pravnih elemenata te povredi načela dobre uprave, osobito time što tuženik nije dostatno obrazložio sve razloge zbog kojih pravni i činjenični elementi na koje se tužitelj pozvao ne dokazuju postojanje navodne nezakonite državne potpore i nije opširno obrazložio svoju suštinsku promjenu stajališta kojeg je zauzeo u prethodnim slučajevima u vezi s kriterijem za pripisivanje odgovornosti državi i izračunom cijene za isporuku električne energije potrošaču kao što je društvo „Aluminium SA“ i zato što tuženik nije proveo nikakvu značajnu istragu u vezi s tužiteljevim gore navedenim dvama pritužbama.