Language of document :

Tožba, vložena 22. avgusta 2014 – DEI/Komisija

(Zadeva T-639/14)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy AE (DEI) (Atene, Grčija) (zastopniki: E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, A. Ikonomou, K Sinodinos in E. Salaka, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost odločb Komisije iz dopisa z dne 12. junija 2014, poslanega tožeči stranki, ki se nanašata na dve pritožbi, ki ju je tožeča stranka nato posredovala toženi stranki v zvezi z nezakonitimi državnimi pomočmi, ki so najprej izhajale iz izvajanja odločbe št. 346/2012 grškega regulatornega organa za energijo, nato pa iz odločbe posebnega arbitražnega sodišča v okviru stalne arbitraže navedenega regulatornega organa za energijo, na podlagi katerih je morala tožeča stranka družbi „Aluminium SA“ dobavljati električno energijo po ceni, nižji od stroškov, ter, natančneje, izrecne odločbe tožene stranke o tem, da ne bo opravila dodatnih preiskav glede druge od navedenih pritožb tožeče stranke z obrazložitvijo, da ni bila dokazana nobena kršitev pravil na področju državnih pomoči, in implicitne odločbe tožene stranke o tem, da ne bo opravila dodatnih preiskav glede prve od navedenih pritožb, in

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.    Prvi tožbeni razlog: bistvena kršitev postopka, ker tožena stranka ni upoštevala postopkovnih zahtev, določenih za sprejetje izpodbijanega akta.2.    Drugi tožbeni razlog: očitna napaka pri presoji pravnih in dejanskih okoliščin pri razlagi in uporabi členov 107 PDEU in 108 PDEU, ker je tožena stranka sklepala, da spornega ukrepa ni mogoče pripisati državi.3.    Tretji tožbeni razlog: očitna napaka pri presoji pravnih in dejanskih okoliščin pri razlagi in uporabi členov 107 PDEU in 108 PDEU, ker je tožena stranka sklepala, da ni bila družbi „Aluminium SA“ s spornim ukrepom dodeljena nikakršna neupravičena prednost.4.    Četrti tožbeni razlog: kršitev obveznosti zadostne obrazložitve in preučitve vseh upoštevnih dejanskih in pravnih elementov ter kršitev načela dobrega upravljanja, zlasti zato, ker tožena stranka ni ustrezno pojasnila vseh razlogov, zaradi katerih naj pravni in dejanski elementi, ki jih je navedla tožeča stranka, ne bi dokazovali obstoj domnevne nezakonite državne pomoči, in ker ni podrobno utemeljila bistvene spremembe svojega stališča glede na prejšnje primere v zvezi z merilom pripisovanja ukrepov državi in izračunom cene za dobavo električne energije odjemalcu, kot je družba „Aluminium SA“, in ker tožena stranka ni o

pravila nobene vsebinske preiskave glede navedenih pritožb tožeče stranke.