Language of document :

Usnesení Tribunálu ze dne 9. února 2016 – DEI v. Komise

(Věc T-639/14)1

„Státní podpory – Stížnosti – Rozhodnutí o zamítnutí – Předběžné posouzení Komise – Konečné rozhodnutí – Zrušení napadeného aktu – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Atény, Řecko) (zástupci: E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, A. Oikonomou, C. Synodinos a E. Salaka, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: A. Bouchagiar a É. Gippini Fournier, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení dopisu Komise COMP/E3/ON/AB/ark *2014/61460 ze dne 12. června 2014, ve kterém Komise zamítla stížnosti žalobkyně ve věci státních podpor.

Výrok

Není již důvodné rozhodnout ve věci samé.

Není již důvodné rozhodnout o návrhu na vstup Alouminion tis Ellados AE do řízení v postavení vedlejší účastnice.

Každá účastnice řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 Úř. věst. C 395, 10.11.2014.