Language of document :

Vispārējās tiesas 2016. gada 9. februāra rīkojums – DEI/Komisija

(lieta T-639/14) 1

Valsts atbalsts – Sūdzības – Lēmumi par noraidīšanu – Komisijas sākotnējais vērtējums – Galīgais lēmums – Apstrīdētā tiesību akta atcelšana – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

Tiesvedības valoda  grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Atēnas, Grieķija) (pārstāvji – E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, A. Oikonomou, C. Synodinos un E. Salaka, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – A. Bouchagiar un É. Gippini Fournier)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2014. gada 12. jūnija vēstuli COMP/E3/ON/AB/ark *2014/61460, ar kuru Komisija noraida prasītājas sūdzības valsts atbalsta jomā

Rezolutīvā daļa:

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

izbeigt tiesvedību lietā par Alouminion tis Ellados AE pieteikumu par iestāšanos lietā;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1      OV C 395, 10.11.2014.