Language of document :

Beschikking van het Gerecht van 9 februari 2016 – DEI/Commissie

(Zaak T-639/14)1

(„Staatssteun – Klachten – Besluiten tot afwijzing – Voorlopige beoordeling van de Commissie – Eindbesluit – Intrekking van de bestreden handeling – Afdoening zonder beslissing”)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Athene, Griekenland) (vertegenwoordigers: E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, A. Oikonomou, C. Synodinos en E. Salaka, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: A. Bouchagiar en É. Gippini Fournier; gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van schrijven COMP/E3/ON/AB/ark *2014/61460 van de Commissie van 12 juni 2014, waarbij de Commissie de door verzoekster ingediende klachten met betrekking tot staatssteun heeft afgewezen

Dictum

Op het onderhavige beroep hoeft niet meer te worden beslist.

Op het verzoek om interventie van Alouminion tis Ellados AE hoeft niet meer te worden beslist.

Partijen dragen elk hun eigen kosten.

____________

1     PB C 395 van 10.11.2014.