Language of document :

Ordonanța Tribunalului din 9 februarie 2016 – DEI/Comisia

(Cauza T-639/14)1

(„Ajutoare de stat – Plângeri – Decizii de respingere – Aprecierea preliminară a Comisiei – Decizia finală – Retragerea actului atacat – Nepronunțare asupra fonduluiˮ)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Atena, Grecia) (reprezentanţi: E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, A. Oikonomou, C. Synodinos şi E. Salaka, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: A. Bouchagiar şi É. Gippini Fournier, agenţi)

Obiectul

Cerere de anulare a scrisorii Comisiei COMP/E3/ON/AB/ark *2014/61460 din 12 iunie 2014 în care Comisia a respins plângerile reclamantei în materia ajutoarelor de stat.

Dispozitivul

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei.

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra cererii în intervenție formulate de Alouminion tis Ellados AE.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 395, 10.11. 2014.