Language of document :

Beroep ingesteld op 21 december 2009 - Diego Canga Fano / Raad

(Zaak F-104/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Diego Canga Fano (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Rodriguez en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij om verzoeker niet op te nemen op de lijst van ambtenaren die in het kader van de bevorderingsronde 2009 tot de rang AD 13 zijn bevorderd

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij om verzoeker niet op te nemen op de lijst van ambtenaren die in het kader van de bevorderingsronde 2009 tot de rang AD 13 zijn bevorderd;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van het TABG houdende afwijzing van verzoekers klacht;

veroordeling van het TABG tot betaling aan verzoeker van een ex aequo et bono vastgesteld bedrag van 150 000 EUR ter vergoeding van zijn immateriële schade, vermeerderd met vertragingsrente tegen het wettelijk tarief vanaf de datum waarop dit bedrag opeisbaar wordt, alsmede van een ex aequo et bono vastgesteld bedrag van 50 000 EUR ter vergoeding van zijn loopbaanschade, vermeerderd met vertragingsrente tegen het wettelijk tarief vanaf de datum waarop dit bedrag opeisbaar wordt;

verwijzing van de Raad in de kosten.

____________