Language of document :

2009 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Allen ir kt. prieš Europos Komisiją

(Byla F-103/09)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: John Allen (Oksfordas, Jungtinė Karalystė) ir kiti, atstovaujami baristerių P. Lasok, I. Hutton, B. Lask

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Ieškinys dėl žalos atlyginimo ir dėl sprendimo, kuriuo atsisakyta ieškovams atlyginti žalą, patirtą dėl to, kad nė vienas iš jų nebuvo įdarbintas laikinaisiais Bendrijų tarnautojais darbo bendroje įmonėje JET laikotarpiu, panaikinimo

Ieškovų reikalavimai

Ieškovai Tarnautojų teismo prašo:

panaikinti 2009 m. rugsėjo 25 d. Komisijos sprendimą;

pripažinti, kad ieškovai turėjo teisę būti laikomi "kitais darbuotojais" ir (arba) įdarbinti tokiais pagal pradinių JET įstatų 8 straipsnį ir kad turėjo būti laikomasi šios jų teisės;

pripažinti, kad įdarbindama ieškovus dirbti pagal projektą JET Komisija be objektyvaus pagrindo diskriminavo juos atlyginimo, teisių į pensiją bei susijusių išmokų ir tolesnio įdarbinimo garantijų prasme;

nurodyti Komisijai kompensuoti ieškovams atlyginimus, pensijas ir susijusias išmokas bei privilegijas, kurių jie negavo dėl minėtų Bendrijos teisės pažeidimų, įskaitant atitinkamas palūkanas;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas; ir

pagal Teisingumo Teismo statutą ir (arba) Tarnautojų teismo procedūros reglamentą imtis kitų priemonių ir priteisti papildomą žalos atlyginimą, jei teismo nuomone, tai būtų reikalinga, pagrįsta ir teisinga.

____________