Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 24.3.2011 - Canga Fano v. neuvosto

(Asia F-104/09)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Vuoden 2009 ylennyskierros - Päätös ylentämättä jättämisestä - Ansioiden vertailu - Ilmeinen arviointivirhe - Kumoamiskanne - Vahingonkorvauskanne)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Diego Canga Fano (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bauer ja K. Zieleśkiewicz)

Oikeudenkäynnin kohde

Vastaajan päätöksen, jolla kantajaa ei otettu palkkaluokkaan AD 13 ylennettyjen virkamiesten luetteloon vuoden 2009 ylennyskierroksella, kumoaminen.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Diego Canga Fano vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 37, 13.2.2010, s. 51.