Language of document :

Sag anlagt den 19. marts 2021 – Union Syndicale Solidaires des SDIS de France et DOM/TOM mod Kommissionen

(Sag T-152/21)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Union Syndicale Solidaires des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de France et DOM/TOM (Nîmes, Frankrig) (ved advokat O. Coudray)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Den Europæiske Union (Europa-Kommissionen) tilpligtes at betale sagsøger en erstatning på 10 000 EUR for den ikke-økonomiske skade, som denne har lidt, tilskrevet renter efter den sats, som Den Europæiske Centralbank anvender på sine vigtigste refinansieringstransaktioner, forhøjet med 3,5 procentpoint.

Den Europæiske Union (Europa-Kommissionen) tilpligtes at betale 6 600 EUR til dækning af samtlige sagsomkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for erstatningssøgsmålet har sagsøgeren foreholdt Kommissionen, at den i mere end halvandet år ikke har svaret på den klage, som sagsøgeren har indgivet mod Den Franske Republik vedrørende tilsidesættelse af EU-retten. Sagsøgeren har ligeledes kritiseret Kommissionen for ikke hurtigt at have orienteret sagsøgeren om status for den behandling, som er blevet foretaget, og for ikke at have taget stilling til klagen inden for rimelig tid. Ifølge sagsøgeren har Kommissionen derfor udvist en ulovlig adfærd, som kan pådrage Unionen ansvar.

____________