Language of document :

Kanne 19.3.2021 – Union Syndicale Solidaires des SDIS de France et DOM/TOM v. komissio

(asia T-152/21)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Union Syndicale Solidaires des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de France et DOM/TOM (Nîmes, Ranska) (edustaja: asianajaja O. Coudray, avocat)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

velvoittamaan Euroopan unionin (Euroopan komission) maksamaan sille 10 000 euroa korvauksena sen kärsimästä aineettomasta vahingosta korkoineen, jotka lasketaan Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioihin soveltaman vuotuisen korkokannan mukaan korotettuna kolmella ja puolella prosenttiyksiköllä

velvoittamaan Euroopan unionin (Euroopan komission) vastaamaan 6 600 eurosta oikeudenkäyntikulujen kokonaismääränä.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Vahingonkorvauskanteensa tueksi kantaja esittää, että komissio ei ole vastannut yli puolentoista vuoden aikana sen Ranskan tasavaltaa vastaan esittämään jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevaan kanteluun. Kantaja moittii komissiota myös siitä, ettei se ole ilmoittanut sille nopeasti suorittamansa tutkimuksen tilasta eikä ottanut kantaa kanteluun kohtuullisessa ajassa. Kantajan mukaan komissio on siten syyllistynyt lainvastaisuuteen, joka saa aikaan unionin vastuun.

____________