Language of document :

Tužba podnesena 19. ožujka 2021. – Union Syndicale Solidaires des SDIS de France et DOM/TOM/Komisija

(predmet T-152/21)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Union Syndicale Solidaires des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de France et DOM/TOM (Nîmes, Francuska) (zastupnik: O. Coudray, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

naloži Europskoj uniji (Europskoj komisiji) da mu isplati iznos od 10 000 eura na ime naknade neimovinske štete koju je pretrpio, uz kamate po stopi koju određuje Europska središnja banka za glavne operacije refinanciranja, uvećanoj za tri i pol postotna boda;

naloži Europskoj uniji (Europskoj komisiji) snošenje svih troškova u iznosu od 6 600 eura.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj tužbi za naknadu štete, tužitelj prigovara Komisiji da tijekom više od godinu i pol dana nije odgovorila na pritužbu zbog povrede obveze koju je podnio protiv Francuske Republike. Tužitelj također prigovara Komisiji da ga nije pravodobno obavijestila o stanju ispitivanja koje je provela te da nije zauzela stajalište o pritužbi u razumnom roku. Prema tužiteljevu mišljenju, Komisija je stoga počinila skrivljenu nezakonitost koja dovodi do odgovornosti Unije.

____________