Language of document :

2021. március 19-én benyújtott kereset – Union Syndicale Solidaires des SDIS de France et DOM/TOM kontra Bizottság

(T-152/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Union Syndicale Solidaires des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de France et DOM/TOM (Nîmes, Franciaország) (képviselő: O. Coudray ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

kötelezze az Európai Uniót (az Európai Bizottságot) az általa elszenvedett nem vagyoni kár megtérítéseként 10 000 euró, valamint az Európai Központi Bank által a fő refinanszírozási műveletekre vonatkozóan megállapított kamatláb három és fél százalékponttal növelt értékének megfelelő kamatok részére történő megfizetésére

kötelezze az Európai Uniót (az Európai Bizottságot) valamennyi költség címén 6600 euró megfizetésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Kártérítési keresete alátámasztása érdekében a felperes azt rója fel a Bizottságnak, hogy több mint másfél éven keresztül nem válaszolt azon kötelezettségszegés megállapítása iránti panaszra, amelyet a Francia Köztársasággal szemben nyújtott be. A felperes továbbá azt rója fel a Bizottságnak, hogy nem tájékoztatta őt gondossággal a lefolytatott vizsgálat állásáról, és nem foglalt állást észszerű határidőn belül a panasz kapcsán. A felperes szerint a Bizottság tehát vétkes jogsértést követett el, amely alkalmas arra, hogy megalapozza az Unió felelősségét.

____________