Language of document :

Tožba, vložena 19. marca 2021 – Union Syndicale Solidaires des SDIS de France et DOM/TOM/Komisija

(Zadeva T-152/21)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Union Syndicale Solidaires des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de France et DOM/TOM (Nîmes, Francija) (zastopnik: O. Coudray, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Evropski uniji (Evropski komisiji) naloži, naj ji plača odškodnino v znesku 10.000 EUR za povrnitev nastale nepremoženjske škode, povišane za obresti po stopnji, ki jo Evropska centralna banka določi za svoje operacije glavnega refinanciranja, povišane za 3,5 odstotne točke;

Evropski uniji (Evropski komisiji) naloži plačilo zneska 6 600 EUR za plačilo vseh stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev odškodninske tožbe Komisiji očita, da več kot leto dni in pol ni odgovorila na tožbo zaradi neizpolnitev obveznosti, ki jo je vložila zoper Francosko republiko. Tožeča stranka Komisiji očita tudi, da je ni z vso skrbnostjo obvestila o stanju preiskave, ki jo je izvedla, in da do njene tožbe ni zavzela stališča v razumnem roku. Tožeča stranka torej meni, da je Komisija storila krivdno protipravno ravnanje, ki je podlaga za odgovornost Unije.

____________