Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Španielsko) 29. januára 2021 – Prestige and Limousine, S.L./Área Metropolitana de Barcelona

(vec C-50/21)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Prestige and Limousine, S.L.

Žalovaná: Área Metropolitana de Barcelona

Prejudiciálne otázky

1.    Bránia články 49 a 107 ods. 1 ZFEÚ vnútroštátnym – zákonným a vykonávacích – právnym predpisom, ktoré bez akéhokoľvek opodstatneného dôvodu obmedzujú povolenia pre VSV1 na maximálne jedno povolenie na 30 licencií pre taxislužbu?

2.    Bránia články 49 a 107 ods. 1 ZFEÚ vnútroštátnemu predpisu, ktorý bez akéhokoľvek opodstatneného dôvodu zavádza druhé povolenie a doplňujúce požiadavky pre VSV, ktoré sa majú využívať na poskytovanie služieb na území mesta?

____________

1 Vozidlá s vodičom.