Language of document : ECLI:EU:T:2021:763

PRESUDA OPĆEG SUDA (deveto prošireno vijeće)

10. studenoga 2021.(*)

„Tržišno natjecanje – Zlouporaba vladajućeg položaja – Opće pretraživanje i specijalizirano pretraživanje proizvoda na internetu – Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 102. UFEU‑a i članka 54. Sporazuma o EGP‑u – Zlouporaba učinkom poluge – Tržišno natjecanje na temelju zasluga ili protutržišna praksa – Uvjeti pod kojima konkurenti mogu pristupiti usluzi poduzetnika u vladajućem položaju čije se korištenje ne može djelotvorno zamijeniti – Povoljnije prikazivanje rezultata vlastite usluge specijaliziranog pretraživanja koje provodi poduzetnik u vladajućem položaju – Učinci – Potreba utvrđivanja hipotetskog scenarija – Nepostojanje – Objektivna opravdanja – Nepostojanje – Mogućnost izricanja novčane kazne s obzirom na određene okolnosti – Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni – Neograničena nadležnost”

U predmetu T‑612/17,

Google LLC, prije Google Inc., sa sjedištem u Mountain Viewu, Kalifornija (Sjedinjene Američke Države),

Alphabet, Inc., sa sjedištem u Mountain Viewu,

koje zastupaju T. Graf, R. Snelders, C. Thomas, K. Fountoukakos‑Kyriakakos, odvjetnici, R. O’Donoghue, M. Pickford, QC, i D. Piccinin, barrister,

tužitelji,

koje podupire

Computer & Communications Industry Association, sa sjedištem u Washingtonu, DC (Sjedinjene Američke Države), kojeg zastupaju J. Killick i A. Komninos, odvjetnici,

intervenijent,

protiv

Europske komisije, koju zastupaju T. Christoforou, N. Khan, A. Dawes, H. Leupold i C. Urraca Caviedes, u svojstvu agenata,

tuženik,

koju podupiru

Savezna Republika Njemačka, koju zastupaju J. Möller, S. Heimerl i S. Costanzo, u svojstvu agenata,


Nadzorno tijelo EFTAe, koje zastupaju C. Zatschler i C. Simpson, u svojstvu agenata,


Europska organizacija za zaštitu potrošača (BEUC), sa sjedištem u Bruxellesu (Belgija), koju zastupa A. Fratini, odvjetnica,


Infederation Ltd, sa sjedištem u Crowthorneu (Ujedinjena Kraljevina), kojeg zastupaju A. Morfey, S. Gartagani, L. Hannah, A. D’heygere, K. Gwilliam, solicitors, i T. Vinje, odvjetnik,


Kelkoo, sa sjedištem u Parizu (Francuska), kojeg zastupaju J. Koponen i B. Meyring, odvjetnici,


Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV, sa sjedištem u Berlinu (Njemačka), kojeg zastupaju T. Höppner, profesor, P. Westerhoff i J. Weber, odvjetnici,


Visual Meta GmbH, sa sjedištem u Berlinu, kojeg zastupaju T. Höppner, profesor, i P. Westerhoff, odvjetnik,


BDZV – Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, prije Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger eV, sa sjedištem u Berlinu, kojeg zastupaju T. Höppner, profesor, i P. Westerhoff, odvjetnik,

i

Twenga, sa sjedištem u Parizu, koju zastupaju L. Godfroid, S. Hautbourg i S. Pelsy, odvjetnici,

intervenijenti,

povodom zahtjeva na temelju članka 263. UFEU‑a za, najprije, poništenje Odluke Komisije C(2017) 4444 final od 27. lipnja 2017. u vezi s postupkom na temelju članka 102. UFEU‑a i članka 54. Sporazuma o EGP‑u (predmet AT. 39740 – Google pretraživanje (kupnja)) i, podredno, poništenje ili smanjenje iznosa novčane kazne izrečene tužiteljima,

OPĆI SUD (deveto prošireno vijeće),

u sastavu: S. Gervasoni, predsjednik, L. Madise (izvjestitelj), R. da Silva Passos, K. Kowalik‑Bańczyk i C. Mac Eochaidh, suci,

tajnik: E. Artemiou, administratorica,

uzimajući u obzir pisani dio postupka i nakon rasprave održane 12., 13. i 14. veljače 2020.,

donosi sljedeću

Presudu

I.      Okolnosti spora

A.      Kontekst

1        Google LLC, prije Google Inc., američko je društvo specijalizirano za proizvode i usluge povezane s korištenjem interneta. Prije svega je poznat po svojem pretraživaču koji korisnicima interneta (u daljnjem tekstu ovisno o kontekstu nazivaju se i: korisnici ili potrošači) omogućuje da s pomoću preglednika koji upotrebljavaju i hiperpoveznica pronađu internetske stranice koje odgovaraju njihovim potrebama i pristupe im. Od 2. listopada 2015. Google LLC je društvo kći u stopostotnom vlasništvu društva Alphabet, Inc., društva koje je na čelu grupe (u daljnjem tekstu zajedno nazvani: Google).

2        Googleov pretraživač, koji je dostupan na adresi www.google.com ili na sličnim adresama koje sadržavaju proširenje nacionalne domene, omogućuje dobivanje rezultata pretraživanja i njihovo prikazivanje na stranicama koje se pojavljuju na ekranima korisnika interneta. Te rezultate odabire navedeni pretraživač u skladu s općim kriterijima a da stranice na koje upućuju ne plaćaju Googleu za prikazivanje (u daljnjem tekstu: rezultati općeg pretraživanja ili generički rezultati) ili se odabiru prema posebnoj logici za određenu vrstu provedenog pretraživanja (u daljnjem tekstu: rezultati specijaliziranog pretraživanja). Rezultati specijaliziranog pretraživanja mogu se, po potrebi, prikazati bez posebnog djelovanja korisnika interneta zajedno s rezultatima općeg pretraživanja na istoj stranici (u daljnjem tekstu: stranica/e s rezultatima općeg pretraživanja) ili se mogu prikazati sami nakon upita za pretraživanje koji je korisnik interneta unio na jednoj od specijaliziranih stranica Googleova pretraživača ili nakon aktiviranja poveznica koje se nalaze u određenim dijelovima njegovih stranica s rezultatima općeg pretraživanja. Google je razvio različite usluge specijaliziranog pretraživanja, primjerice za vijesti, lokalne informacije i poslovne ponude, putovanja zrakoplovom ili kupnju proizvoda. U ovom predmetu riječ je o potonjoj kategoriji.

3        Usluge specijaliziranog pretraživanja za kupnju proizvoda (u daljnjem tekstu: usluge uspoređivanja proizvoda ili uspoređivači proizvoda) same po sebi ne prodaju proizvode, nego uspoređuju i odabiru ponude prodavatelja na internetu koji nude pretraživani proizvod. Ti prodavatelji mogu biti izravni prodavatelji ili platforme za prodaju koje prikupljaju ponude brojnih prodavatelja i od kojih je moguće odmah naručiti pretraživani proizvod (među najpoznatijima su eBay, Amazon, PriceMinister ili Fnac).

4        Kao i rezultati općeg pretraživanja, rezultati specijaliziranog pretraživanja mogu biti rezultati koji se ponekad smatraju „prirodnima”, za koje ne plaćaju internetske stranice na koje upućuju, čak i ako su to stranice za prodaju. Redoslijed prikazivanja tih prirodnih rezultata na stranicama s rezultatima pretraživanja također ne ovisi o plaćanju.

5        Na Googleovim stranicama s rezultatima pretraživanja, kao i na stranicama drugih pretraživača, prikazuju se i rezultati za koje, s druge strane, plaćaju internetske stranice na koje upućuju. Ti rezultati, koji se često nazivaju „oglasima” (skraćenica na engleskom jeziku ads), povezani su i s pretraživanjem korisnika interneta i razlikuju se od prirodnih rezultata općeg ili specijaliziranog pretraživanja, primjerice riječima „oglas” ili „sponzorirano”. Prikazuju se ili u posebnim prostorima stranica s rezultatima pretraživanja ili među drugim rezultatima. Oni mogu biti rezultati specijaliziranog pretraživanja i zapravo se određene Googleove usluge specijaliziranog pretraživanja temelje na sustavu naplate za prikazivanje u rezultatima pretraživanja. Njihovo prikazivanje povezano je s obvezama plaćanja koje su oglašivači preuzeli u okviru dražbi. Po potrebi, postoje dodatni kriteriji odabira. Oglašivači plaćaju Googleu kad korisnik interneta klikom aktivira hiperpoveznicu u njihovu oglasu, koja upućuje na njihovu vlastitu internetsku stranicu.

6        Googleove stranice s rezultatima općeg pretraživanja mogu sadržavati ili su sadržavale sve vrste rezultata navedene u točkama 2. do 5. ove presude. Kao što je to navedeno i u točki 2. ove presude, rezultati specijaliziranog pretraživanja, bez obzira na to jesu li prirodni ili je riječ o oglasima, mogu se prikazati i sami na specijaliziranoj stranici s rezultatima pretraživanja nakon upita za pretraživanje koji je korisnik interneta unio na jednoj od stranica za specijalizirano pretraživanje Googleova pretraživača ili nakon aktiviranja poveznica koje se nalaze u određenim dijelovima njegovih stranica s rezultatima općeg pretraživanja.

7        Drugi pretraživači različiti od Googleova pretraživača nude ili su nudili usluge općeg pretraživanja i usluge specijaliziranog pretraživanja, kao što su Alta Vista, Yahoo, Bing ili Qwant. Osim toga, postoje posebni pretraživači za uspoređivanje proizvoda kao što su Bestlist, Nextag, IdealPrice, Twenga, Kelkoo ili Prix.net.

8        U skladu s Googleovim objašnjenjima koja se ne osporavaju, Google je počeo korisnicima interneta pružati uslugu uspoređivanja proizvoda 2002., nakon ili istodobno s drugim pretraživačima kao što su Alta Vista, Yahoo, AskJeeves ili America On Line (AOL). Tom se inicijativom odgovorilo na utvrđenje da postupci kojima su se pretraživači do tada koristili nisu nužno davali najrelevantnije rezultate kako bi se odgovorilo na posebna pretraživanja, poput onih koja se odnose na vijesti ili proizvode za kupnju. Google je stoga pružao rezultate uspoređivanja proizvoda (u daljnjem tekstu: rezultati za proizvode) od kraja 2002. u Sjedinjenim Američkim Državama, a zatim, otprilike dvije godine kasnije, postupno u određenim zemljama u Europi. Ti rezultati nisu bili rezultati njegovih uobičajenih algoritama za opće pretraživanje koji se primjenjuju na informacije prikazane na internetskim stranicama, koje se najprije izdvajaju na temelju postupka koji se naziva „crawling”, koji uključuje istraživanje internetskih sadržaja koje Google provodi u svrhu indeksiranja, a potom odabiru radi dodavanja u Googleov „web indeks” te, konačno, razvrstavaju ovisno o njihovoj važnosti kako bi se prikazali kao odgovor na upit za pretraživanje korisnika interneta, nego rezultati posebnih algoritama koji se primjenjuju na informacije u bazi podataka koju pune sami prodavatelji, a koja se naziva „indeks proizvoda”. Ti su se rezultati u početku pružali preko stranice za specijalizirano pretraživanje koja se naziva Froogle i razlikuje se od pretraživačeve stranice za opće pretraživanje, a potom od 2003. u Sjedinjenim Američkim Državama i od 2005. u određenim zemljama u Europi, također preko pretraživačeve stranice za opće pretraživanje. U potonjem slučaju rezultati za proizvode grupirali su se na stranicama s rezultatima općeg pretraživanja na takozvanom Product OneBox (u daljnjem tekstu: Product OneBox), ispod ili usporedno s oglasima na vrhu ili sa strane stranice i iznad rezultata općeg pretraživanja, kao što to prikazuje slika s legendom u nastavku, koju je dostavio Google:

Image not found

9        Naime, ako se korisnik interneta koristio stranicom za opće pretraživanje kako bi unio svoj upit za pretraživanje u pogledu nekog proizvoda, odgovori koje je pružio pretraživač istodobno su uključivali odgovore proizašle iz specijaliziranog pretraživanja i odgovore proizašle iz općeg pretraživanja. Kad bi korisnik interneta kliknuo na poveznicu rezultata Product OneBoxa, to bi ga izravno odvelo na odgovarajuću internetsku stranicu prodavatelja pretraživanog proizvoda, na kojoj se taj proizvod mogao kupiti. Osim toga, posebna poveznica na Product OneBoxu vodila je na Froogleovu stranicu s rezultatima pretraživanja na kojoj je bio prikazan prošireni odabir specijaliziranih rezultata za proizvode. S druge strane, Google navodi da se Froogleovi rezultati nikad nisu nalazili u rezultatima općeg pretraživanja, dok su se rezultati drugih pretraživača specijaliziranih za uspoređivanje proizvoda mogli u njima nalaziti.

10      Google tvrdi da je od 2007. promijenio način razvoja rezultata za proizvode.

11      Prilikom tih izmjena Google je zamijenio ime Froogle imenom Product Search za svoje specijalizirane stranice za pretraživanje i stranice s rezultatima pretraživanja za uspoređivanje proizvoda.

12      Što se tiče rezultata za proizvode koji se prikazuju sa stranice za opće pretraživanje na stranicama s rezultatima općeg pretraživanja, s jedne strane, Google je obogatio sadržaj Product OneBoxa dodavanjem fotografija. Google je u tom pogledu dostavio sljedeću sliku prve vrste dodavanja fotografija:

Image not found

13      Google je također učinio raznovrsnijima moguće ishode klikanja na poveznicu rezultata koja se ondje prikazuje: ovisno o slučaju, korisnika interneta odvelo se kao i prije izravno na odgovarajuću internetsku stranicu prodavatelja pretraživanog proizvoda, na kojoj se taj proizvod mogao kupiti, ili ga se odvelo na specijaliziranu stranicu s rezultatima pretraživanja Product Search kako bi otkrio više ponuda istog proizvoda. Product Onebox postupno se preimenovao u različitim zemljama u Product Universal (u daljnjem tekstu: Product Universal) (primjerice 2008. u Ujedinjenoj Kraljevini i Njemačkoj), pri čemu ga se učinilo privlačnijim. Google je dostavio sljedeću sliku, s pripadajućim legendama, dviju varijanti Product Universala:

Image not found

14      S druge strane, Google je uspostavio mehanizam koji se naziva Universal Search, koji u slučaju identifikacije pretraživanja radi kupnje proizvoda omogućuje da se na stranici s rezultatima općeg pretraživanja poredaju po važnosti proizvodi koje obuhvaća Product Onebox, a potom oni koje obuhvaća Product Universal, u odnosu na rezultate općeg pretraživanja.

15      Što se tiče rezultata za proizvode koji su povezani s plaćanjima i koji se prikazuju na njegovim stranicama s rezultatima pretraživanja, Google je u rujnu 2010. u Europi uveo obogaćeni format u odnosu na oglase koji se sastoje isključivo od teksta (na engleskom jeziku text ads, u daljnjem tekstu: tekstualni oglasi) koji su se do tada prikazivali. Ovisno o odabiru oglašivača, korisnik interneta mogao je klikom na tekst vidjeti fotografije pretraživanih proizvoda kao i njihove cijene po kojima ih nudi oglašivač u uvećanom formatu u odnosu na početni tekstualni oglas. Google je dostavio sliku, s pripadajućom legendom, tako proširenog tekstualnog oglasa: