Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Varhoven administrativen sad (Bulgaaria) 28. jaanuaril 2021 – Direktor na Agentsia „Mitnitsi“ versus IMPERIAL TOBACCO BULGARIA EOOD

(kohtuasi C-55/21)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Varhoven administrativen sad

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Direktor na Agentsia „Mitnitsi“

Vastustaja kassatsioonimenetluses: IMPERIAL TOBACCO BULGARIA EOOD

Eelotsuse küsimused

Kas nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/118/EÜ1 artiklit 11 ja nõukogu 21. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/64/EL2 artikli 17 lõike 1 punkti b tuleb tõlgendada nii, et viidatud sätted kohustavad liikmesriike kehtestama aktsiisi tagastamise korra, mille alusel tagastatakse aktsiis muu hulgas tubakatoodetelt, mis on lubatud tarbimisse ja tollijärelevalve all hävitatud?

Kas juhul, kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt, võib asjaomane isik tugineda direktiivi sätete ja liidu õiguspõhimõtete vahetule õigusmõjule, kui liikmesriik ei ole täitnud kõnealuse korra kehtestamise kohustust?

Kas juhul, kui mõlemale eelmisele küsimusele tuleb vastata jaatavalt, tähendab viidatud sätete vahetu õigusmõju käesolevas asjas tuvastatud asjaoludel seda, et makstud aktsiis tuleb taotluse alusel tagastada ilma täiendavate vorminõueteta?

____________

1 Nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ (ELT 2009, L 9, lk 12).

2 Nõukogu 21. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/64/EL tubakatoodetele kohaldatava aktsiisi struktuuri ja määrade kohta (ELT 2011, L 176, lk 24).